ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ  
จัดประกวดที่บริเวณ
องค์พระปฐมเจดีย์ฯ โดยนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5  (จากซ้ายไปขวา) 
                       ด.ญ.รุจิรา บุญเฉลิมศักดิ์          ชั้น ป.5/1

                       ด.ญ.วิรัญชนา อนุตธโต           ชั้น ป.5/1
                       ด.ญ.สมัชญา ภักวงษ์ทอง        ชั้น ป.4/1
                       ด.ญ.สริตา จิระศิริโชติ             ชั้น ป.4/1
                       ด.ญ.เบญจมาศ จิระรัตนรังษี     ชั้น ป.4/2

 

                 

 

 

 

 


Copyright©19.03.2010    Lalita Ruenruay   :::  Update 07.09.2011  :::